Čo sú spomienky

Čo sú spomienky ??? "MINULOSŤ riadi našu PRÍTOMNOSŤ a BUDÚCNOSŤ" Prečo v sebe potláčať, mazať spomienky a tváriť sa, že sa to nikdy nestalo... ??? 😱 Veľa z nás si povie ... nechcem sa vracať k spomienkam a už vôbec si nechcem na nič spomenúť ....