SPOZNAJ SAMÉHO SEBA !!!

„Ľudí od nepamäti priťahuje všetko záhadné, tajomné a nepoznané…“

Na jednej strane nás to fascinuje, na druhej sa toho bojíme.

V súčasnosti rastie zvedavosť a tým aj množstvo spôsobov, ako sa k týmto „tajomným“ záhadám priblížiť, spoznať ich alebo ich aj uplatniť v živote.

Čoraz viac ľudí che pomáhať druhým, byť ich koučom, terapeutom či liečiteľom…
Snaha pomáhať druhým potom prevyšuje nad snahou pomáhať sebe….

PÝTAM sa, ako chcete pomáhať druhým, keď často neviete pomôcť samým sebe alebo nechcete pomôcť samým sebe???

Je možné byť dobrým koučom, terapeutom či liečiteľom pre druhých keď nepoznáte samých seba???
Prečo je pre mnohých vyššou prioritou dostať sa sa do mysle druhých, ako do svojej vlastnej???

Keď pochopíte samých seba, keď pomôžete samým sebe….POTOM, až potom budete inšpiráciou pre ostatných….

Byť inšpiráciou pre druhých je skutočným umením života….

SPOZNAJTE SAMÝCH SEBA a Váš život začne mať skutočný zmysel….

S láskou Reni ❤️

Share this: