Peniaze

Peniaze sú výmenou energií

Konzultácie

OSOBNÁ
KONZULTÁCIA

TERMÍN VOPRED

Čo zahŕňa 30 minútová osobná konzultácia?

 • Priestor pre klienta na vyrozprávanie svojho problému
 • Oboznámenie sa s technikou ThetaHealing®
 • Čistenie klientovej energie
 • Naplnenie klienta energiou Bezpodmienečnej Lásky
 • Svalové testovanie presvedčenia
 • Spracovanie nájdeného presvedčenia

Cena konzultácie: 50 €

DÔLEŽITÉ:
Ak sa počas konzultácie nájde presvedčenie alebo program, ktorý je hlbší a s ktorým treba dlhšie pracovať, môže klient požiadať o predĺženie času na spracovanie – ak je to možné.
Predĺžením času sa mení aj cena konzultácie.
Každá začatá polhodina stojí 50 €.

Čo zahŕňa 60 minútová osobná konzultácia?

 • Priestor pre klienta na vyrozprávanie svojho problému
 • Oboznámenie sa s technikou ThetaHealing®
 • Čistenie klientovej energie
 • Naplnenie klienta energiou Bezpodmienečnej Lásky
 • Svalové testovanie presvedčenia
 • Spracovanie nájdeného presvedčenia

Cena konzultácie: 100 €

DÔLEŽITÉ:
Ak sa počas konzultácie nájde presvedčenie alebo program, ktorý je hlbší a s ktorým treba dlhšie pracovať, môže klient požiadať o predĺženie času na spracovanie – ak je to možné.
Predĺžením času sa mení aj cena konzultácie.
Každá začatá polhodina stojí 50 €.

Čo zahŕňa 90 minútová osobná konzultácia?

 • Priestor pre klienta na vyrozprávanie svojho problému
 • Oboznámenie sa s technikou ThetaHealing®
 • Čistenie klientovej energie
 • Naplnenie klienta energiou Bezpodmienečnej Lásky
 • Svalové testovanie viacerých presvedčení
 • Spracovanie nájdených presvedčení a programov do hĺbky

Cena osobnej konzultácie: 150 €

DÔLEŽITÉ:
Ak sa počas konzultácie nájde presvedčenie alebo program, ktorý je hlbší a s ktorým treba dlhšie pracovať, môže klient požiadať o predĺženie času na spracovanie – ak je to možné.
Predĺžením času sa mení aj cena konzultácie.
Každá začatá polhodina stojí 50 €.

VIDEO-TELEFONICKÁ
KONZULTÁCIA

PLATBA VOPRED

Čo zahŕňa 30 minútová video-telefonická konzultácia?

 • Priestor pre klienta na vyrozprávanie svojho problému
 • Oboznámenie sa s technikou ThetaHealing®
 • Čistenie klientovej energie
 • Naplnenie klienta energiou Bezpodmienečnej Lásky
 • Svalové testovanie presvedčenia
 • Spracovanie nájdeného presvedčenia

Cena video-telefonickej konzultácie: 50 €

DÔLEŽITÉ:
Ak sa počas video-telefonickej konzultácie nájde presvedčenie alebo program, ktorý je hlbší a s ktorým treba dlhšie pracovať, môže klient požiadať o predĺženie času na spracovanie – ak je to možné.
Predĺžením času sa mení aj cena konzultácie.
Každá začatá polhodina stojí 50 €.

Čo zahŕňa 60 minútová video-telefonická konzultácia?

 • Priestor pre klienta na vyrozprávanie svojho problému
 • Oboznámenie sa s technikou ThetaHealing®
 • Čistenie klientovej energie
 • Naplnenie klienta energiou Bezpodmienečnej Lásky
 • Svalové testovanie presvedčenia
 • Spracovanie nájdeného presvedčenia

Cena video-telefonickej konzultácie: 100 €

DÔLEŽITÉ:
Ak sa počas video-telefonickej konzultácie nájde presvedčenie alebo program, ktorý je hlbší a s ktorým treba dlhšie pracovať, môže klient požiadať o predĺženie času na spracovanie – ak je to možné.
Predĺžením času sa mení aj cena konzultácie.
Každá začatá polhodina stojí 50 €.

Čo zahŕňa 90 minútová video-telefonická konzultácia?

 • Priestor pre klienta na vyrozprávanie svojho problému
 • Oboznámenie sa s technikou ThetaHealing®
 • Čistenie klientovej energie
 • Naplnenie klienta energiou Bezpodmienečnej Lásky
 • Svalové testovanie viacerých presvedčení
 • Spracovanie nájdených presvedčení a programov do hĺbky

Cena video-tel. konzultácie: 150 €

DÔLEŽITÉ:
Ak sa počas video-telefonickej konzultácie nájde presvedčenie alebo program, ktorý je hlbší a s ktorým treba dlhšie pracovať, môže klient požiadať o predĺženie času na spracovanie – ak je to možné.
Predĺžením času sa mení aj cena konzultácie.
Každá začatá polhodina stojí 50 €.

Zvýhodnené konzultácie

BALÍK KONZULTÁCIÍ

SMALL

 • Tento balík obsahuje 4 konzultácie po 60 minút. (4×60 minút)
 • Jeho cena je zvýhodnená o 50 €.

Čo zahŕňa 60 minútová osobná konzultácia?

 • Priestor pre klienta na vyrozprávanie svojho problému
 • Oboznámenie sa s technikou ThetaHealing®/iba pri prvej konzultácií
 • Čistenie klientovej energie
 • Naplnenie klienta energiou Bezpodmienečnej Lásky
 • Svalové testovanie presvedčenia
 • Spracovanie nájdeného presvedčenia

Cena balíku SMALL: 350 €

DÔLEŽITÉ:
Ak sa počas konzultácie nájde presvedčenie alebo program, ktorý je hlbší a s ktorým treba dlhšie pracovať, môže klient požiadať o predĺženie času na spracovanie – ak je to možné.
Každá začatá polhodina stojí 50 €.
Ak sa prekročí konzultácia o 60 minút, môže byť tento čas odrátaný z balíku konzultácií.

BALÍK KONZULTÁCIÍ

MEDIUM

 • Tento balík obsahuje 6 konzultácií po 60 minút. (6×60 minút)
 • Jeho cena je zvýhodnená o 50 €.

Čo zahŕňa 60 minútová osobná konzultácia?

 • Priestor pre klienta na vyrozprávanie svojho problému
 • Oboznámenie sa s technikou ThetaHealing®/iba pri prvej konzultácií
 • Čistenie klientovej energie
 • Naplnenie klienta energiou Bezpodmienečnej Lásky
 • Svalové testovanie presvedčenia
 • Spracovanie nájdeného presvedčenia

Cena balíku MEDIUM: 550 €

DÔLEŽITÉ:
Ak sa počas konzultácie nájde presvedčenie alebo program, ktorý je hlbší a s ktorým treba dlhšie pracovať, môže klient požiadať o predĺženie času na spracovanie – ak je to možné.
Každá začatá polhodina stojí 50 €.
Ak sa prekročí konzultácia o 60 minút, môže byť tento čas odrátaný z balíku konzultácií.

BALÍK KONZULTÁCIÍ

FANTASTIC

 • Tento balík obsahuje 9 konzultácií po 60 minút. (9×60 minút)
 • 10. Konzultácia je ZADARMO

Čo zahŕňa 60 minútová osobná konzultácia?

 • Priestor pre klienta na vyrozprávanie svojho problému
 • Oboznámenie sa s technikou ThetaHealing®/iba pri prvej konzultácií
 • Čistenie klientovej energie
 • Naplnenie klienta energiou Bezpodmienečnej Lásky
 • Svalové testovanie presvedčenia
 • Spracovanie nájdeného presvedčenia

Cena balíku FANTASTIC: 900 €

DÔLEŽITÉ:
Ak sa počas konzultácie nájde presvedčenie alebo program, ktorý je hlbší a s ktorým treba dlhšie pracovať, môže klient požiadať o predĺženie času na spracovanie – ak je to možné.
Každá začatá polhodina stojí 50 €.
Ak sa prekročí konzultácia o 60 minút, môže byť tento čas odrátaný z balíku konzultácií.

Darčekové poukážky

DARČEKOVÁ POUKÁŽKA

30 MINÚTOVÁ

Poukážka je použiteľná na:

Osobnú konzultáciu (30 minút)
*viď osobná konzultácia

Video-telefonickú konzultáciu (30 minút)
*viď video-telefonická konzultácia

Prácu s najvyšším JA zvieratka (30 minút)
*viď práca s najvyšším JA zvieratka

Cena 30 min. darčekovej poukážky: 50 €

DÔLEŽITÉ: 
Na konzultáciu je dôležité si dohodnúť termín vopred.

DARČEKOVÁ POUKÁŽKA

60 MINÚTOVÁ

Poukážka je použiteľná na:

Osobnú konzultáciu (60 minút)
*viď osobná konzultácia

Video-telefonickú konzultáciu (60 minút)
*viď video-telefonická konzultácia

Prácu s najvyšším JA zvieratka (60 minút)
*viď práca s najvyšším JA zvieratka

Cena 60 min. darčekovej poukážky: 100 €

DÔLEŽITÉ: 
Na konzultáciu je dôležité si dohodnúť termín vopred.

DARČEKOVÁ POUKÁŽKA

90 MINÚTOVÁ

Poukážka je použiteľná na:

Osobnú konzultáciu (90 minút)
*viď osobná konzultácia

Video-telefonickú konzultáciu (90 minút)
*viď video-telefonická konzultácia

Prácu s najvyšším JA zvieratka (90 minút)
*viď práca s najvyšším JA zvieratka

Cena 90 min. darčekovej poukážky: 150 €

DÔLEŽITÉ: 
Na konzultáciu je dôležité si dohodnúť termín vopred.

Dôležité

POPLATOK ZA NEZRUŠENIE DOHODNUTÉHO TERMÍNU JE 50 €.

STORNO POPLATOK ZA ZRUŠENIE TERMÍNU (HODINU A MENEJ) V DEŇ STRETNUTIA JE 40 €.

Cenník je platný od 01.12.2022