7. čakra

Home|7. čakra

KORUNNA CAKRA

Siedma čakra - Korunná (Sahasrara) — farba fialová Nachádza sa na temene hlavy. Symbolom je naše spojenie so svetlom a s našim vesmírnym pôvodom. Má nezastupiteľnú úlohu pri jasnovidnosti, jasnom poznaní, čo je schopnosť prijímať myšlienky, infonnécie a inšpiráciu od Boha. prípadne kolektívneho nevedomia. Odtiaľ dostáva človek potravu pre svoju dušu a naozajstná vedenie od svojho vyššieho Ja.