Project Description

Siedma čakra – Korunná (Sahasrara) — farba fialová

Nachádza sa na temene hlavy. Symbolom je naše spojenie so svetlom a s našim vesmírnym pôvodom. Má nezastupiteľnú úlohu pri jasnovidnosti, jasnom poznaní, čo je schopnosť prijímať myšlienky, infonnécie a inšpiráciu od Boha. prípadne kolektívneho nevedomia. Odtiaľ dostáva človek potravu pre svoju dušu a naozajstná vedenie od svojho vyššieho Ja. Spojením s vyššou múdrosťou je správanie nezávislé na hodnoteniach z vonkajšieho prostredia, mienke druhých.

Pohybuje sa v s živote sebaisto, uvoľnené, pretože nepretržite zakúša podporu vyššej úrovne svojej duše a vesmírnej múdrosti. Žije v súlade so sebou samým a súhlas ostatných používa ako druhoradý. Korunnú čakru ovplyvňujú myšlienky a pocity týkajúce sa týchto oblastí: Boh (vzťah k nemu), náboženstvo iduchovnosť, Božské vedenie ( postoj kprijímaniu pokynov a inšpirácie z univerzálneho zdroja ), viera (naša ochota či neochota prijímať informácie z vyšších sfér bez kontroly rozumu).

Narušenie korunnej čakry spôsobuje nespracované emócie alebo negatívne myšlienky ohľadne nasledovania vyššieho princípu či Boha, prípadne na základe negatívnych skúseností s náboženstvom. Človek sa cíti ako odrezaný a napospas vydaný svojmu malému ja, osobnosti. Chýba jednota so zdrojom, teda aj kľud, pokoj a naplnenie. Je uväznený vo vlastných životných a myšlienkových vzorcoch. Je potrebné sa len vzdať stačí len málo mentálnych zábran voči sebe samému, životu a Božskému princípu. Hľadanie sa musí obrátiť dovnútra, skutočne proti sebe samému a proti svojim pocitom.

V siedmej čakre nedochádza priamo k blokáciám, môže byť iba viac či menej vyvinutá. To sa môže prejavovať pocitom strachu a neistoty. Funkcia korunnej čakry je obmedzované egom a väzbami. Väzby na rôzne veci vo fyzickom svete, alebo aj zvieratá, či ľudí. Silné väzby na čokoľvek pozemské obmedzujú funkciu korunnej čakry.

Korunnú čakru otvárajú a rozširujú fialové a biela farba. Otvorenie korunnej čakry najviac podporí pobyt (relaxácia, meditácia) na vrchole vysokej hory, čo najbližšie k otvorenému nebu. Drahokamy — ametyst, krištál, celestín, jadeit, diamant. zlatý kalcit.

Prežitie, sex, sila, láska, komunikácia, intuícia, duchovno – toto je 7 vlastnosti, vďaka ktorým rastú naše skúsenosti a vďaka ktorým sa vyvíjame ako duchovné bytosti. Ak má niekto problém s egom, alebo je bezcitný, alebo sa nedokáže vyjadriť, alebo má akýkoľvek iný problém, blokuje si tak niektorú z čakier. Čakra môže byť nevyvážená viacerými spôsobmi: keď je nadmieru aktívna, menej aktívna, preplnená, či zablokované. Nevyváženosť čakier sa prejavuje ako emocionálny problém, duševný problém, alebo fyzický problém. Myseľ samotná nedokáže živiť celé telo a správna strava nedokáže vyriešiť všetky problémy. Práve cez čakry sa môžeme naučiť vyvážiť naše telá – duchovné, emocionálne a fyzické a dosiahnuť tak dokonalé zdravie.