Semináre

PREDPOKLADY
Basic DNA

ČAS
10:00 – 16:00

MIESTO KONANIA
Ľ. Fullu 62, 841 05, Bratislava, Slovensko

VÝUČBA V JAZYKOCH
Slovenský jazyk

Poznámka: Ak by ste potrebovali výučbu a manuál v anglickom alebo nemeckom jazyku, je potrebné nás informovať včas.

DĹŽKA TRVANIA
3 dni

ČO DOSTANETE

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Knihu Theta léčení pro pokročilé
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Advanced Praktikom
 • Občerstvenie

ČO SI PRINIESŤ
Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

REGISTRÁCIA
KLIKNITE SEM

CENA
Seminár:  380€
Registračný poplatok:  50€


Spolu: 430 €

Spôsob platby: prevodom na nižšie uvedený účet (min. 4 dni pred začatím školenia)
IBAN: SK37 7500 0000 0040 2662 9139
Suma: 430€
Účel platby: Advanced DNA Osobne
Názov: Vaše meno a priezvisko

PREDPOKLADY
Basic DNA, Advanced DNA

ČAS
10:00 – 16:00

MIESTO KONANIA
Ľ. Fullu 62, 841 05, Bratislava, Slovensko

VÝUČBA V JAZYKOCH
Slovenský jazyk

Poznámka: Ak by ste potrebovali výučbu a manuál v anglickom alebo nemeckom jazyku, je potrebné nás informovať včas.

DĹŽKA TRVANIA
2 dni

ČO DOSTANETE

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Knihu Theta léčení Změna přesvedčení
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Dig Deeper Praktikom
 • Občerstvenie

ČO SI PRINIESŤ
Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

REGISTRÁCIA
KLIKNITE SEM

CENA
Seminár:  380€
Registračný poplatok:  50€


Spolu: 430 €

Spôsob platby: prevodom na nižšie uvedený účet (min. 4 dni pred začatím školenia)
IBAN: SK37 7500 0000 0040 2662 9139
Suma: 430€
Účel platby: Dig Deeper Osobne
Názov: Vaše meno a priezvisko

ČAS
10:00 – 16:00

MIESTO KONANIA
Atanerhealing s.r.o, L. Fullu 62, 841 05 Bratislava

VÝUČBA V JAZYKOCH
Slovenský jazyk

Poznámka: Ak by ste potrebovali výučbu a manuál v anglickom alebo nemeckom jazyku, je potrebné nás informovať včas.

DĹŽKA TRVANIA
3 dni

ČO DOSTANETE

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Knihu Theta léčení
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Basic Praktikom
 • Občerstvenie

ČO SI PRINIESŤ
Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

REGISTRÁCIA
KLIKNITE SEM

CENA
Seminár:  380€
Registračný poplatok:  50€


Spolu: 430 €

Spôsob platby: prevodom na nižšie uvedený účet (min. 4 dni pred začatím školenia)
IBAN: SK37 7500 0000 0040 2662 9139
Suma: 430€
Účel platby: Basic DNA Osobne
Názov: Vaše meno a priezvisko

PREDPOKLADY
Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper

ČAS
10:00 – 16:00

MIESTO KONANIA
Atanerhealing s.r.o, L. Fullu 62, 841 05 Bratislava

VÝUČBA V JAZYKOCH
Slovenský jazyk

Poznámka: Ak by ste potrebovali výučbu a manuál v anglickom alebo nemeckom jazyku, je potrebné nás informovať včas.

DĹŽKA TRVANIA
2 dni

ČO DOSTANETE

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Knihu Theta léčení Jak komunikovat s tvořivou silou vesmíru
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Ty a Stvoriteľ Praktikom
 • Občerstvenie

ČO SI PRINIESŤ
Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

REGISTRÁCIA
KLIKNITE SEM

CENA
Seminár:  380€
Registračný poplatok:  50€


Spolu: 430 €

Spôsob platby: prevodom na nižšie uvedený účet (min. 4 dni pred začatím školenia)
IBAN: SK37 7500 0000 0040 2662 9139
Suma: 430€
Účel platby: Ty a Stvoriteľ Osobne
Názov: Vaše meno a priezvisko

Na ponúkaných  seminároch sa naučíte pracovať s bezpodmienečnou láskou a siedmimi rovinami existencie.

Naučíte sa spracovať si programy a presvedčenia, ktoré ste nadobudli počas života alebo životov minulých.

Naučíte sa spoznať samého seba a svoje podvedomie.

Naučíte sa pomôcť sebe alebo blízkym.

Naučíte sa prepínať mozgové vlny (frekvencie) do hladiny Théta a to Vám umožní prístup do Vášho podvedomia.

Podvedomie je spojené s pocitmi a intuíciou.

Je to práve to miesto, kam sa ukladajú všetky spomienky, zážitky pozitívne aj negatívne, traumy a presvedčenia,

ktoré si nesieme z tohto života alebo ako bunkovú pamäť spomienok našich predkov zakódovanú v génoch (v našej DNA)

a ktoré ovplyvňujú viac ako 80% nášho života bez toho, aby sme si to uvedomovali.

ÚVODNÉ SEMINÁRE

Tieto semináre vás oboznámia s technikou ThetaHealing a otvoria vám cestu k tomu, aby ste sa stali Thetahealing praktikom.

VYTVORTE SI
SVOJU REALITU

Jedna z najsilnejších meditačných techník navrhnutá Viannou Stibal. Táto technika využíva rýchly a účinný spôsob, ako dôjsť do 7. roviny existencie. Počas tohto seminára sa naučíte niektoré výhody toho, ako Vám ThetaHealing môže pomôcť duchovne, mentálne, emocionálne a fyzicky.

Čo zahŕňa tento seminár:

 • Cestovná mapa k Stvoriteľovi všetkého, čo je
 • 7 rovín existencie
 • Odkiaľ pochádzajú presvedčenia
 • Zhmotňovanie
 • Spriaznené duše

Zistite viac o technike ThetaHealing®, o ktorej všetci hovoria a začnite svoju ThetaHealing cestu ešte dnes!

Podmienky účasti na seminári:
Žiadne

Dĺžka trvania: 1-2 hodiny

Poznámka: Ak by ste potrebovali preklad v anglickom alebo nemeckom jazyku, je potrebné nás informovať včas.

DÚHOVÉ DETI
MLADÍ DOSPELÍ

Tento seminár spĺňa Vianninu víziu výučby Dúhových detí. Náš svet je požehnaný Dúhovými deťmi, mladistvými a mladými dospelými, ktorí sú intuitívne nadanými jednotlivcami, ktorí sú mimoriadne milujúci, so spomienkami na iné časy a miesta, ktoré so sebou prinášajú nekonečnú lásku a trpezlivosť.

Dúhové deti sú múdre duše, ktoré ponúkajú novú múdrosť a majú schopnosť zmeniť svet okolo seba. Sú citliví, súcitní a uvedomujú si pocity ostatných.

Indigové deti začali nový vek a môžu byť ovplyvnené negativitou okolo nich, ale teraz sa môžu zmeniť na Dúhové deti.

Seminár Dúhové Deti je určené pre nich, ich rodičov, opatrovateľov a učiteľov. Tento pozoruhodný program potvrdí a zlepší ich duchovný rozvoj v bezpečnom a láskyplnom prostredí, aby sa mohli s ostatnými podeliť o svoje vlastné špeciálne dary.

Vydáte sa na dobrodružstvo, naučíte sa, ako sa spojiť so Stvoriteľom a potom sa naučíte široký sortiment techník ThetaHealingu®. Napríklad ako vykonávať prácu s presvedčeniami a ako vytvárať pozitívne pocity; empatické čítania; uzdravenie tela a duše; vedené meditácie; čítanie budúcnosti a stretnutie s anjelom strážnym.

Prostredníctvom siedmich rovín existencie sa študenti naučia úžasné spôsoby komunikácie s anjelmi a rastlinami…. ako sa liečiť kryštálmi…. ako sa pripojiť k silovým zvieratám….. bubnovanie….. totemy a navyše rozvíjať ich telekinézu…. vedieť, ako zmeniť aury a liečiť zvieratá.

Naučíte sa 16 rôznych cvičení, ktoré môžete precvičiť ako dúhové dieťa alebo ako dúhový mladý dospelý.

Podmienky účasti na seminári: žiadne

Dĺžka trvania: rôzne

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge)
 • Občerstvenie

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

Poznámka: Ak by ste potrebovali výučbu a manuál v anglickom alebo nemeckom jazyku, je potrebné nás informovať včas.

DÚHOVÉ
DETIČKY

Tento seminár spĺňa Vianninu víziu výučby Dúhových detí. Náš svet je požehnaný Dúhovými deťmi, mladistvými a mladými dospelými, ktorí sú intuitívne nadanými jednotlivcami, ktorí sú mimoriadne milujúci, so spomienkami na iné časy a miesta, ktoré so sebou prinášajú nekonečnú lásku a trpezlivosť.

Dúhové deti sú múdre duše, ktoré ponúkajú novú múdrosť a majú schopnosť zmeniť svet okolo seba. Sú citliví, súcitní a uvedomujú si pocity ostatných.

Indigové deti začali nový vek a môžu byť ovplyvnené negativitou okolo nich, ale teraz sa môžu zmeniť na Dúhové deti.

Seminár Dúhové Deti je určený pre nich, ich rodičov, opatrovateľov a učiteľov. Tento pozoruhodný program potvrdí a zlepší ich duchovný rozvoj v bezpečnom a láskyplnom prostredí, aby sa mohli s ostatnými podeliť o svoje vlastné špeciálne dary.

Vydáte sa na dobrodružstvo, naučíte sa, ako sa spojiť so Stvoriteľom a potom sa naučíte široký sortiment techník ThetaHealingu®. Napríklad, ako vykonávať prácu s presvedčeniami a ako vytvárať pozitívne pocity; empatické čítania; uzdravenie tela a duše; vedené meditácie; čítanie budúcnosti a stretnutie s anjelom strážnym.

Prostredníctvom siedmich rovín existencie sa študenti naučia úžasné spôsoby komunikácie s anjelmi a rastlinami…. ako sa liečiť kryštálmi…. ako sa pripojiť k silovým zvieratám….. bubnovanie….. totemy a navyše rozvíjať ich telekinézu…. vedieť, ako zmeniť aury a liečiť zvieratá.

Naučíte sa 16 rôznych cvičení, ktoré môžete precvičiť ako dúhové dieťa alebo ako dúhový mladý dospelý.

Podmienky účasti na seminári: žiadne

Dĺžka trvania: rôzne

Čo dostanete:

 • Omaľovánku v slovenskom jazyku – zostavenú Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge)
 • Občerstvenie

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

Poznámka: Ak by ste potrebovali výučbu a manuál v anglickom alebo nemeckom jazyku, je potrebné nás informovať včas.

OBJAV SVOJ
ALGORITMUS

Údaje o našich skúsenostiach začínajú v okamihoch, už keď sme sa začali formovať… ide o naše individuálne myšlienky a skúsenosti, ktoré viedli k vytvoreniu našej reality. Pochopením komunikácie medzi vašimi bunkami a bunkami ostatných, môžete začať rozpoznávať vzorce svojho života a odomknúť si tak cestu k vášmu úspechu, ktorý hľadáte.
Firmy po celom svete skúmajú tieto vzorce správania na to, aby maximalizovali svoj zisk a čo najefektívnejšie komunikovali so spotrebiteľmi a kupcami ich produktov.

Keď sa otvoríte pochopeniu vašich individuálnych údajov, začnete získavať poznatky o tom, ako fungujete a aký je váš algoritmus. Začnete si byť viacej vedomí toho, čo si programujete a čo je vo vašich bunkách.

Tento seminár je pre všetkých jednotlivcov, ktorí sa snažia získať pochopenie a spojenie so sebou samými. Pomôže vám to uvedomiť si, akú úžasnú silu majú vaše bunky a nasmeruje vás to ku skutočnej hojnosti a rovnováhe vo vašom živote.
Ponoríte sa hlboko do svojho podvedomia a zistíte, čo si momentálne vo svojom živote vytvárate.

Podmienky účasti na seminári:
Žiadne

Dĺžka trvania:  1 deň

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

Poznámka: Ak by ste potrebovali výučbu a manuál v anglickom alebo nemeckom jazyku, je potrebné nás informovať včas.

SEMINÁRE PRE PRAKTIKOV

Po absolvovaní BASIC DNA sa oficiálne stanete ThetaHealing praktikom.
Toto sú 4 základné semináre, ktoré vás pripravia na vašu cestu ako Thetahealing praktika.

ZÁKLADNÉ DNA

Basic DNA predstavuje techniku ThetaHealing a zameriava sa na aktiváciu 12 reťazcov DNA u každého človeka.
Cieľom tohto seminára je precvičovanie techniky , ktorá Vám umožní zmeniť životné vzorce na základnej, genetickéj, historickéj úrovni a urovni duše…. či už vlastné alebo vonkajšie.
Vieme, že zdedené presvedčenia a emócie sú od našich predkov. Túto úroveň nazývame genetická.

Na tomto seminári študenti zažijú otvorenie sa bezpodmienečnej láske Stvoriteľa.
Naučia sa identifikovať svoje vlastné presvedčenia a tiež ich aj precvičovať s ostatnými.

Tieto tréningy rýchlo odhalia systémy presvedčení a ukážu telu, ako nahradiť obmedzujúce presvedčenia alebo pocity …pozitívnymi.

Témy a cvičenia na seminári:

 • Zistíme, prečo si vo svojom živote vytvárame veci a čo sa z nich učíme
 • Naučíte sa pracovať s anjelmi strážnymi
 • Zoznámite sa s technikou zhmotňovania
 • Čítanie budúcnosti
 • Ako si vytvoriť harmóniu v živote
 • Spriaznené duše
 • Blúdne duše a implantáty
 • Sedem rovín existencie
 • Sila spojenia so Stvoriteľom Všetkého, Čo Je

ThetaHealing Basic DNA seminár je prvým seminárom , ktoré Vás certifikuje ako praktika ThetaHealing techniky.
Basic DNA a Advanced DNA sú dvomi hlavnymi seminármi , ktoré Vám poskytnú pracovné nástroje pre začiatok…. ako sa stať ThetaHealing praktikom.

Podmienky účasti na seminári:
Prihlásiť sa môže každý, kto verí v Univerzálnu Tvorivú Energiu (je jedno či ju voláte Boh, Stvoriteľ, Univerzum … )

Dĺžka trvania: 3 dni

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Knihu Theta léčení
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Basic Praktikom
 • Občerstvenie

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú nálad

POKROČILÉ DNA

Advanced DNA rozširuje informácie a znalosti Basic DNA, aby oboznámil hlboké porozumenie siedmych rovín existencie, ktoré nás obklopujú.

 • Naučíte sa, ako odstrániť a uvoľniť staré prísahy, sľuby a záväzky, ktoré Vás brzdia v napredovaní.
 • Zistíte, ako liečiť pomocou cvičení „Dieťa v maternici“ a „Uzdravenie zlomenej duše“.
 • Dostanete downloady pocitov od inštruktora, ktoré Vám prinesú hlboké uzdravenie a osvietenie.
 • Toto školenie je príjemným zážitkom, pretože študenti dostanú mnoho nových a pozitívnych pocitov….ako napríklad : Aký je to pocit vedieť oceniť súčasnosť a Aký je to pocit prijať samého seba zo Siedmej roviny.
 • Ako študent ThetaHealingu sa budete ďalej učiť ako zvládať prácu s presvedčeniami.
 • Zdokonalíte si svoje znalosti o sťahovaní pocitov.
 • Naučíte sa rozlišovať všetky roviny existencie a rozšírite si znalosti každej roviny prostredníctvom rôznych cvičení, ktoré vychádzajú z informácií získaných z Basic DNA.

Podmienky účasti na seminári:
Absolvovaný Basic DNA seminár

Dĺžka trvania: 3 dni

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Knihu Theta léčení pre pokročilé
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Advanced Praktikom
 • Občerstvenie

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú nálad

KOPAŤ HLBŠIE

Dig deeper technika je úžasná, keď sa chcete dostať k pôvodu problému……praktici sa učia techniku ​​nazvanú „KOPANIE“.

Tento prístup v rozprávanom štýle nám umožňuje pohodlne objaviť nepolapiteľné a hlboké podvedomé myšlienky a presvedčenia, ktoré nás môžu blokovať. Technika ThetaHealing používa na ich vyčistenie prácu bezpodmienečnej lásky, pozitívnych presvedčení a tvorbu pocitov.

Tento seminár je navrhnutý tak, aby boli všetci ThetaHealing praktici dobre vyškolení. V tejto základnej technike Vám budú poskytnuté pevné základy a tipy, ktoré budete potrebovať….. aby ste si boli istí, že budete kopať a nájdete základne kľúčové presvedčenia svojich klientov. Pokiaľ nedokážete úspešne identifikovať skutočné jadro a pôvod problému, nebudete vedieť, aké presvedčenie je treba zmeniť. Môže to tiež znamenať, že zmeny, ktoré urobíte, môžu byť iba dočasné a neodstránené negatívne presvedčenia môžu byť prekážkami skutočného uzdravenia.

Tento seminár Vám umožní pomôcť Vašim klientom rozumieť vlastnému správaniu a životu. Prostredníctvom zmien pri vykonávaní týchto liečení budete môcť po skončení konzultácie pôsobiť vyvážene a jasne.

Po dokončení školenia Dig Deeper budete mať znalosti a skúsenosti, ktoré Vám pomôžu pokračovať v práci na presvedčeniach na sebe a na ostatných. Budete schopní poznať všetky techniky na uvoľnenie a odhalenie skrytých presvedčení, na základe ktorých fungujeme. Pod vedením svojho inštruktora budete mať dostatok času na cvičenie tejto techniky kopania.

Podmienky účasti na seminári:
Absolvované semináre Basic DNA a Advanced DNA

Dĺžka trvania: 2 dni

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Knihu Theta léčení Změna presvedčení
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Dig Deeper Praktikom
 • Občerstvenie

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

TY A STVORITEĽ

V tomto živote by sme mali dosiahnuť tieto úrovne lásky: láska k sebe, láska k Stvoriteľovi, láska k druhému.

Aké to je skutočne milovať svoju rodinu, milovať svojich priateľov a milovať svet?

Potrebujeme všetky tieto druhy lásky, aby sme  boli schopní ich zvládnuť… ale ako ich môžeme zvládnuť, ak naše programy, ktoré už si v sebe nesieme, hovoria, že je to nemožné?

Na tomto seminári Ty a Stvoriteľ,  ukážeme a naučíme študentov porozumieť spodnému prúdu vlastného podvedomia. Ako ich telo v skutočnosti funguje pri riešení problémov a ako vlastne poznajú rozdiel medzi komunikáciou s energiou Stvoriteľa a komunikáciou so svojim egom alebo so svojím Vyšším Ja.

Pamätajte si, že Stvoriteľ je energiou dokonalej a čistej lásky. Je to poznajúca láska. A zmení Vám to život. Táto energia, táto životná sila, je v každom atóme a v každom atóme sú atómy Vášho bytia a všetkého okolo Vás. Naučíte sa postrehnúť rozdiely a ako pracovať a preprogramovať podvedomie tak, aby s Vami spolupracovalo. 

Je to veľmi dôležitý seminár, pretože keď učím, vždy niekto povie, ako zistím, či je odpoveď od Stvoriteľa? 

Tento seminár Vás naučí, ako nasmerovať svoju myseľ k porozumeniu. 

Tento seminár je k dispozícii pre Basic, Advanced a Dig Deeper Praktikov a môžete ho skombinovať so seminárom Ty a tvoja druhá polovička alebo sa ho zúčastniť samostatne. 

Podmienky účasti na seminári:
Absolvované semináre Basic DNA , Advanced DNA, Dig Deeper

Dĺžka trvania: 2 dni

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Kniha Thetahealing Jak komunikovat s tvořivou silou vesmíru
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Praktikom Ty a Stvoriteľ
 • Občerstvenie

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

SEMINÁRE NA POMOC SEBE A INÝM

Pokračujte v uzdravovaní seba a iných. Tieto semináre vám v tom pomôžu.

TY A TVOJA
DRUHÁ POLOVIČKA

Naše spriaznené duše nás poznajú tak dobre na duchovnej úrovni, že sa skutočne musíte naučiť milovať samých seba, aby ste s nimi vedeli fungovať. Práve o tom je tento seminár, nazývaný aj ako Rozvoj Vašeho vzťahu.

Tento seminár je navrhnutý tak, aby Vás priviedol k ďalšiemu kroku vo Vašom vzťahu, vo Vašom vývoji, a aby ste sa naučili, ako sa stať skutočne celistvou bytosťou.
Tento seminár nie je len pre páry, ale aj pre každého, kto chce nadviazať vzťah, intímny vzťah alebo partnerstvo s cieľom dosiahnuť najvyšší potenciál.

Rozvoj Vašich vzťahov Vám pomôže vybudovať silné partnerstvo, vybudovať silné základy, udržať Váš vzťah čerstvý a nový. Je navrhnutý tak, aby Vám pomohol pracovať na Vašom vzťahu.

Naučte sa, ako skutočne milovať iného človeka a ako ho nechať milovať Vás, pričom môžete odstraňovať bloky a prekážky, ktoré nám boli odovzdané od našich predkov. Keď sa skutočne milujeme, dosiahneme ďalšiu úroveň osvietenia.

Chcete vedieť, ako žiť svoj život bez strachu z lásky?
Bez viny vo vzťahoch?
Byť milovaný svojim partnerom, partnerkou?

Pridajte sa na tento seminár a naučte sa to.

Podmienky účasti na seminári:
Basic DNA , Advanced DNA, Dig Deeper, Ty a Stvoriteľ

Dĺžka trvania: 2 dni

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Praktikom Ty a Tvoja druhá polovička
 • Občerstvenie

SPRIAZNENÉ
DUŠE

Tento seminár je hlbšie zameraný na vyčistenie presvedčení a obáv z nájdenia spriaznenej duše.
Tento seminár je úžasným spôsobom, ako zistiť, čo v skutočnosti hľadáte v partnerovi, a pritiahnuť si tú krásnu energiu bez toho, aby ste ju vôbec hľadali!

Príďte zistiť, čo Vášmu vzťahu chýba, a my Vám pomôžeme nájsť Vaše sebavedomie, spriaznenú dušu alebo znova rozprúdiť tú starú iskru.
„Pamätaj si“, láska je všade okolo nás , ale nato, aby bola úplne otvorená alebo si uvedomovala všetko okolo nás, nás môže ľahko minúť bez toho, aby sme o tom vedeli!

Podmienky účasti na seminári:
Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper, Ty a Stvoriteľ

Dĺžka trvania: 2 dni

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Thetahealing Kniha: Najdete svou spřízněnou duši s pomocí Theta léčení
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Praktikom Spriaznené duše
 • Občerstvenie

TY A TVOJ
VNÚTORNÝ KRUH

Neustále rastieme a vyvíjame sa. A počas procesu rastu je veľmi dôležité mať zdravý systém podpory a vzťah s ľuďmi okolo nás. Len so správnym tímom podpory sa môžeme v živote posúvať sebavedomo.

Tento seminár skutočne zmení Váš život a pripraví Vás na posun vpred tým, že Vám poskytne jasnosť a rozlíšenie v tom, kto by mal byť súčasťou Vášho vnútorného kruhu a ako na sebe zapracovať, aby ste prilákali správnych a podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí by sa stali súčasťou Vášho života – Vášho  vnútorného kruhu.

Ty a tvoj vnútorný kruh ste si vybrali tak, aby Vám pomohol napredovať v úspechu v každom aspekte Vášho života tým, že okolo seba budete mať tých správnych ľudí, ktorí budú vedieť, kto by mal byť Váš najlepší priateľ.

Na tomto seminári Vás naučíme, ako rozpoznať svoj vnútorný kruh a ako rozpoznať, na akej úrovni rozvoja sú ľudia okolo Vás. Ukážeme Vám rôzne štádiá mysle: detské štádium, rodičovské štádium a štádium koruny alebo starého rodiča.

Ako liečitelia, ak ste obklopení ľuďmi, ktorí potrebujú neustále povzbudenie, čoskoro sa vyčerpáte. Niektorí ľudia vo Vašom vnútornom kruhu by preto mali byť ľuďmi, ktorí Vám to vrátia.

Vykonáte test, aby ste zistili, v ktorom duševnom vývoji sa nachádzate. Potom sa naučíte, čo musíte urobiť, aby ste sa dostali tam, kde chcete.

Naučíme Vás, prečo sa Váš vnútorný kruh tak veľmi mení, prečo posúvate svojich priateľov a akými druhmi priateľov sa obklopujete, aby ste boli nabití energiou a cítili sa dobre, aby ste stále mohli byť prínosom pre tento svet.

Naučíme Vás pracovať s každou fázou mysle. Takto porozumiete svojim klientom a študentom, kde sú a môžete im pomôcť posunúť sa vpred.

Tento seminár bude predpokladom pre DNA 4. 

Podmienky účasti na seminári:
Basic DNA , Advanced DNA, Dig Deeper, Ty a Stvoriteľ

Dĺžka trvania: 2 dni

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Praktikom Ty a Tvoj vnútorný kruh
 • Občerstvenie

ZHMOTŇOVANIE
A HOJNOSŤ

V ThetaHealingu®, je konceptom zhmotňovania viera v to, že je možné si vo svojom fyzickom svete vytvoriť pomocou spojenia so Stvoriteľom Všetkého, Čo Je – všetko, čo v živote mať chceme.

Každé tvrdenie, každá myšlienka a každý čin sa odráža v tom, čo si vo svojom živote zhmotňujeme. Každé rozhodnutie je urobené na základe zrkadlového odrazu toho, čo sa rozhodneme si vytvoriť. To, čo si myslíme a hovoríme, má priamy vplyv na to, či sú naše zhmotnenia v náš prospech alebo na našu škodu. Ak budete neustále hovoriť, že ste chudobní, budete. Ak budete neustále hovoriť a myslieť si, že ste finančne bohatí, budete. Je nanajvýš dôležité zostať pozitívne naladený.

Pravdou je, že si vytvárame vlastnú realitu a je možné zhmotniť si to najlepšie, čo svet ponúka. Najprv sa však musíte rozhodnúť, čo vo svojom živote mať chcete. Máte sen prežiť život, ktorý chcete? Mnohí majú sny, ale nie realitu napriek veľkému hľadaniu.

Tento seminár využíva úžasný dotazník, ktorý Vám pomôže nájsť mnoho prekvapivých a hlboko skrytých blokov, ktoré stoja medzi Vami a Vašimi cieľmi.
Ukáže Vám, ako ich prehĺbiť a vyčistiť.
Učí Vás o zámere a božskom načasovaní, po ktorom nasleduje, ako zaistiť, aby Vám všetko vo Vašom živote fungovalo.
Potom dostanete všetky nové pozitívne pocity, ktoré potrebujete na to, aby ste vo svojom živote dosiahli hojnosť.

Mnoho ľudí sa pokúša použiť ThetaHealing® na stiahnutie úplného finančného úspechu bez toho, aby sa najskôr podrobili energetickým testom, a aby zistili, čo ich môže blokovať. V niektorých prípadoch sú títo ľudia rozrušení, keď nedosiahnu okamžité výsledky.

Na tomto seminári sa naučíte ako vyčistiť tieto možné bloky, vytvoriť si plán, stanoviť si zámery, postupovať podľa svojich myšlienok …… aby ste dosiahli svoje úspechy.

Toto nie je príručka na rýchle zbohatnutie, je to však univerzálny nástroj sebapoznávania, ktorý využije Váš potenciál na zbohatnutie vo všetkých aspektoch Vášho života. Seminár Zhmotňovania a hojnosť má nasledujúce kritériá, ktoré vyučuje certifikovaný ThetaHealing® inštruktor:

 • Zhmotňovanie v stave Theta
 • Ako často sú bloky hojnosti  a bloky týkajúce sa peňazí 
 • Cvičenia na odstránenie blokov
 • Cvičenie: Božské načasovanie
 • Cvičenie: Pamätajte si svoju budúcnosť
 • Cvičenie: Ako si vytvoriť svoju budúcnosť zo siedmej roviny a prejaviť sa najvyšším a najlepším spôsobom
 • Cvičenie: Požehnajte svoje peniaze

Podmienky účasti na seminári:
Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper, Ty a Stvoriteľ

Dĺžka trvania: 2 dni

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Praktikom Zhmotňovanie a hojnosť
 • Občerstvenie

INTUITÍVNA
ANATÓMIA

Intuitívna anatómia je cestou hĺbkového poznania, ktorá prevedie ThetaHealing® praktika ľudským telom….. čo im umožní intímne a intuitívne sa stretnúť s orgánmi a systémami orgánov. Žiak objaví emócie a presvedčenia, ktoré sú telu vlastné.

Tento seminár ponúka uzdravenie telesných systémov uvoľnením nahromadených energetických emócií. Potom sa hľadajú presvedčenia, držané v každom systéme a ich vzťahy k fyzickému ochoreniu. Študenti majú dostatok času na samoliečbu a pracujú s ostatnými členmi školenia na objasnení a prečistení obmedzujúcich presvedčení.

Tento seminár je pre vážnych záujemcov, ktorí sa túžia stať vysoko kvalifikovaní v skenovaní a liečení vo fyzickom tele pomocou techniky ThetaHealing.

Na intuitívnej anatómii získa študent nasledujúce poznatky:

 • Úvod do fungovania ľudského tela
 • Choroby a ochorenia môžu byť prejavom nevyvážených emócií
 • Uvedomte si, že emócie sú signály, že telo nie je v rovnováhe
 • Objavte nové emocionálne programy a presvedčenia, ktoré sú spojené s každým telesným systémom
 • Pochopíte, koľko priestoru zaberajú negatívne emócie
 • Spoznáte konkrétne presvedčenia, ktoré prichádzajú s chorobami
 • Precvičíte si videnie, cítenie a vnímanie energií v tele pomocou skenov

Čím viac majú študenti spracovaných presvedčení, tým je pre nich jednoduchšie pracovať na svojich klientoch a na sebe.
V každom systéme sa študent stretne s emóciami, výzvami a problémami, ktoré v sebe nesú už veľmi dlho.

Tento seminár je vytvorený na to, aby Stvoriteľ vycibril schopnosti liečiteľov.
Priateľstvá, ktoré na tomto seminári vzniknú, môžu pretrvať navždy.

Podmienky účasti na seminári:
Basic DNA , Advanced DNA a Dig Deeper

Dĺžka trvania: 3 týždne (15 pracovných dní)

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Praktikom Intuitívnej Anatómie
 • Občerstvenie

CHOROBY
A OCHORENIA

Kniha ThetaHealing® Choroby a ochorenia bola vytvorená pre toto školenie v roku 2007 s postrehmi z viac ako 40 000 Vianninich konzultacií.

Prvý deň študent dostane knihu ThetaHealing® Choroby a ochorenia. Inštruktor bude každý deň počas dvoch týždňov pracovať so študentmi na ich blokoch a na rôznych chorobách. Diskutuje sa tiež o chorobách, s ktorými sú oboznámení, aby získali prehľad o fyzických, duševných a emocionálnych zložkách chorôb.

Tento seminár zahŕňa vysvetlenie telesných systémov, viac ako 100 chorôb a porúch, pokrýva znalosť o bylinkách a mineráloch.

Tento seminár je určite vhodný aj pre ľudí, ktorí sa venujú alternatívej medicíne alebo liečeniam.

ThetaHealing Praktik sa naučí hĺbkovému porozumeniu chorobám z intuitívnej perspektívy.
Praktik odhalí skryté systémy presvedčení, ktoré majú voči chorobám a tie môžu brániť ich schopnostiam liečiť emocionálnu nerovnováhu u ostatných alebo u seba. Stále je to to, v čo veríme a to je to, čo robí rozdiel v našich perspektívach.

Ako pocity, emócie, presvedčenia a programy ovplyvňujú to, ako sa správame, a majú dramatický vplyv na blahobyt tela.
Naučíte sa programy, systémy presvedčení, intuitívne prehľady, nápravné opatrenia a iné doplňujúce informácie, ktoré Vianna považovala za cenné, pretože sa týkajú určitých chorôb a porúch.

Po dokončení bude ThetaHealing Praktik o krok bližšie k svojmu titulu ThetaHealing Master.

Podmienky účasti na seminári:
Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper seminár & Intuitívna anatómia

Dĺžka trvania: 2 týždne (vyučuje sa 5 dní , 2 dni voľna a zase 5 dní)

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Choroby a Ochorenia – Praktikom
 • Knihu Theta léčení – Konkrétní nemoci a potíže od A-Z
 • Občerstvenie

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

RYTMUS
DOKONALEJ VÁHY

Ste pripravení nájsť vo svojom živote skutočný rytmus?
Zmeňte svoje presvedčenia a naučte sa nový vzrušujúci spôsob, ako sa zbaviť nadbytočnej váhy a využiť svoj vnútorný pokoj.

Nie je to seminár len o chudnutí! Je to nájdenie skutočného rytmusu Vašej mysle, Vášho tela a ducha, pričom sa ponoríte do svojej vnútornej krásy a lásky k sebe samému prostredníctvom svojich vlastných snov a túžob!

Tento seminár učí Viannine tajomstvá pri chudnutí.
Nejde o to, kto je najchudobnejší alebo najkrajší! Ide o to, cítiť sa pohodlne vo vlastnom tele a nájsť vnútorný mier a šťastie prijatím toho, kým ste, a prijatím Božej vôle pre Vás!

THETAHEALING RYTMUS na nájdenie dokonalej hmotnosti!
PRÍDI NA TO
AKYM SPÔSOBOM
TVOJE VYŠŠIE JA
VNÍMA (Formuje)
TVOJU
SPRÁVNU A DOKONALÚ HMOTNOSŤ.

Preskúmajte svoje vnútro a staňte sa tou najlepšou verziou, ktorou môžete byť. Zistite, ako vyživovať telo tými najlepšími pocitmi a jedlami, za ktoré sa Vám telo odmení… pravidlo 8 minút a Viannine tajné cvičenia!

Podmienky účasti na seminári:
Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper, Ty a Stvoriteľ

Dĺžka trvania: 1/2 dňa (Toto je 4 -hodinové školenie.)

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Kniha: Rytmus Dokonalej Váhy (ThetaHealing Rhythm for Finding Your Perfect Weight) – len v anglickom jazyku
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Praktikom Rytmus dokonalej váhy
 • Občerstvenie

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

Poznámka: Ak by ste potrebovali výučbu a manuál v anglickom alebo nemeckom jazyku, je potrebné nás informovať včas.

SEMINÁR
ZVIERATKÁ

Tento jedinečný seminár bol vyvinutý pre tých, ktorí milujú zvieratá a majú hlboké spojenie a spriaznenosť so všetkým živým.

Na tomto dvojdňovom seminári získate hlbšie porozumenie a dôveru v uzdravenie zvierat. Dozviete sa tiež, prečo sa ako ľudia správame tak, ako sa správame, ako skutočne funguje naše DNA a ako prostredníctvom svojho DNA robíme zmeny v našom živote.
Na tomto školení sa dozviete podrobné informácie o tretej rovine existencie, v ktorej žijeme ako ľudia a zvieratá.

Mnohí, ktorí sa zúčastnia tohto seminára, sa dozvedia veľké množstvo informácií o tom, ako komunikovať so zvieratami.

Zažijete niekoľko cvičení, kde sa môžete naučiť pracovať so zvieratami, či už sú domestikované alebo divoké, ako sa učiť zo živočíšnej ríše a vidieť svet okolo nás v novom svetle.

Pochopením živočíšnej ríše máme schopnosť získať prehľad o našej vlastnej ľudskej povahe a spôsobe nášho bytia.

Týmto seminárom si budete môcť zdokonaliť svoje znalosti a budete pripravení na informácie ďalšieho seminára Roviny existencie.

Podmienky účasti na seminári:
Basic DNA , Advanced DNA, Dig Deeper, Ty a Stvoriteľ

Dĺžka trvania: 1-2 dni, podľa toho, koľko zvierat chce inštruktor prejsť na školení.

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Animal Praktikom
 • Občerstvenie

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

Poznámka: Ak by ste potrebovali výučbu a manuál v anglickom alebo nemeckom jazyku, je potrebné nás informovať včas.

SEMINÁR
RASTLINKY

Tento seminár je venovaný tajnému intuitívnemu svetu rastlín, stromov a živlov a je hĺbkovým objavom toho, ako komunikovať s rastlinou a ríšou Druhej roviny existencie.

Druhá rovina existencie nás učí byť v harmónii s rastlinami, stromami a živlami. V rámci tejto harmónie sa učíme prvú lekciu o tom, ako rastliny využívajú na liečenie svetelnú energiu. Naučtíte sa, ako liečiť rastlinu a ako dovoliť rastlinnej ríši, aby Vás uzdravila.

Na tomto seminári Vianna zdiela svoje znalosti o tom, ako skutočne dobre záhradkárčiť a čo prinášajú esencie rastlín do nášho tela.

Naučíte sa komunikovať s rastlinami, prečo sú stromy najmúdrejšími bytosťami na našej planéte a ako získať od rastliny uzdravenie. Zistíte, ako prospešná je rastlinná ríša pre svet a pre Vás! Pochopíte, čo nás rastlinná ríša učí o svetelnej energii a ako túto svetelnú energiu využiť na vyživenie našich tiel. Každá rastlina má rôzne frekvencie vibrácií. Objavíte tiež, čo tvorí materský strom, rodný strom, portálové stromy a mnoho rôznych iných druhov rastlín a ako medzi sebou komunikujú.

Podmienky účasti na seminári:
Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper, Ty a Stvoriteľ

Dĺžka trvania: 1 deň

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Praktikom Rastlín
 • Občerstvenie

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

Poznámka: Ak by ste potrebovali výučbu a manuál v anglickom alebo nemeckom jazyku, je potrebné nás informovať včas.

TY A
ZEM

Zem sa s nami vždy snaží komunikovať, ale vieme ju skutočne počúvať?
Tento seminár Vám umožní priniesť do Vášho života pozitívnejšie zmeny tým, že sa naučíte pracovať so Zemou.

Ako lepšie spoznať Zem a naučiť sa s ňou komunikovať a porozumieť tomu, ako komunikuje aj ona s nami?
Tento seminár Vás tiež privedie k poznaniu, že medzi nami sa pohybuje energia tam a späť.

Pomáha Vám to pracovať so Zemou, aby priniesla zmeny, ktoré je teraz skutočne potrebné zmeniť.

Tento seminár je predpokladom pre DNA 4.

Podmienky účasti na seminári:
Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper, Ty a Stvoriteľ

Dĺžka trvania: 2 dni

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Praktikom Ty a Zem
 • Občerstvenie

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

Poznámka: Ak by ste potrebovali výučbu a manuál v anglickom alebo nemeckom jazyku, je potrebné nás informovať včas.

ROVINY
EXISTENCIE

Roviny existencie sú prameňom filozofie, ktorá stojí za všetkými školeniami a knihami ThetaHealing®. Naučením sa štruktúry rovín existencie Vianna ukázala, že v tomto živote je možné vytvárať si nové reality a prečo si Vianna vo svojom živote vytvorila ťažké situácie.

Seminár Roviny existencie sú kvantovou mechanikou metafyziky.

Na tomto seminári Vás Vianna zavedie do dimenzií mimo tohto vesmíru … do toho, čo považuje za počiatky samotného života.

Vianna Vás vezme na cestu, ktorá vedie von vesmírom … kde ponúka koncept toho, že s theta stavom mysle je možné prekročiť rýchlosť svetla silou myšlienky … spojiť sa s božskou energiou skôr, ako sa stane čokoľvek v tomto vesmíre.

Prostredníctvom každej z rovín existencie dostanete množstvo informácií a cvičení, ktoré Vás pozdvihnú na vyššiu rovinu. Ako študent zažijete spojenie cez siedmu rovinu so Stvoriteľom všetkého Čo Je…. to znamená …..
prostredníctvom 6. roviny naučením sa  múdrosti zákonov a cností ..…
prostredníctvom 5. roviny – anjelov a vzostúpených majstrov, dimenzií a alternatívnych realít…..
cez 4. rovinu predkov a ich učení a znalostí…..
cez 3. rovinu ľudí a prečo robíme to, čo robíme…..
cez 2. rovinu rastlín a ich liečivých vlastnosti a ….
cez 1. rovinu minerálov, Zeme a krajiny, ktorá zaznamenáva proces rozvíjania vlastného sebaovládania.

Podmienky účasti na seminári:
Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper, Intuitívna anatómia

ALEBO

Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper, Basic DNA Instructors, Advanced DNA Instructors

Dĺžka trvania školenia: 5 dní

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • ThetaHealing knihu Sedem rovín existencie
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Praktikom Roviny Existencie
 • Občerstvenie

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

Poznámka: Ak by ste potrebovali výučbu a manuál v anglickom alebo nemeckom jazyku, je potrebné nás informovať včas.

ROVINY
EXISTENCIE 2

Roviny existencie sú viditeľnými a neviditeľnými silami vesmíru a porozumieť im znamená porozumieť tomu, ako náš vesmír funguje na fyzickej a duchovnej úrovni.
Na prvom seminári Roviny existencie sa pozrieme do hĺbky na to, čo je každá rovina a čo predstavuje, a učíme sa, ako s nimi pracovať na zlepšení nášho života.

Roviny existencie 2 nás zavedie na hlbšiu úroveň vzdelávania, k plnej a efektívnej práci so 7 rovinami a ich porozumeniu, aby sme sa mohli skutočne cítiť byť súčasťou všetkých z nich a dosiahnuť skutočný pocit jednoty s energiou stvorenia. Koniec koncov, je to tá jednota, ktorá Vám dá silu vytvoriť si vlastnú realitu.

Po skončení tohto seminára budete mať hlbší rešpekt a pokoru k životu a uvedomíte si, že v rovinách existencie je toho oveľa viac.

Podmienky účasti na seminári:
Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper, Ty a Tvoja druhá polovička, Ty a Stvoriteľ, Ty a Ty a tvoj vnútorný kruh, Ty a Zem, Roviny Existencie, Svetové vzťahy, Basic DNA Inštruktor, Advanced DNA Inštruktor, Dig Deeper Inštruktor, Ty a Tvoja druhá polovička Inštrukto, Ty a Stvoriteľ Inštruktor, Ty a tvoj vnútorný kruh Inštruktor, Ty a Zem Inštruktor

Dĺžka trvania: 8 dní

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Praktikom Roviny existencie 2
 • Občerstvenie

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

Poznámka: Ak by ste potrebovali výučbu a manuál v anglickom alebo nemeckom jazyku, je potrebné nás informovať včas.

DNA 3

ThetaHealing DNA3 je dlho očakávaný seminár pre pokročilých študentov ThetaHealingu.

Učí znalosti o tom, ako pracovať na anorganických a organických látkach, a vedomiu, že môžeme vystúpiť z vlastnej paradigmy a rýchlo dosiahnuť prospešné zmeny v oblasti zdravia a pohody pomocou mitochondrií DNA, pričom zároveň učí, že každý z nás si vytvára svoju realitu, a že so správnymi znalosťami môžeme túto realitu zmeniť podľa našich predstáv.

Tento seminár zahŕňa prácu na hlbokých programoch odporu a odmietnutia, ako aj prácu na presvedčeniach na to, aby sme poznali seba:

 • Intuitívne zoradenie molekúl večnosti
 • Duchovná bilokácia
 • Pochopenie energetických polí neorganického materiálu
 • A aká je sila našich slov a ako to ovplyvňuje našu realitu

Praktici, ktorí sa zúčastnili tohto seminára, skutočne ocenia okamžité a veľmi citeľné zlepšenie ich intuitívnych schopností. Život môže nadobudnúť novú ľahkosť, keď trénujete tieto jedinečné učenia pre seba a svojich klientov a objavíte skutočný potenciál svojej úžasnej mysle.

Tento seminár ponúka pôsobivé rozšírenie našich ThetaHealing schopností a je veľmi odporúčané pre praktikov, ktorí chcú žiť v nepretržitej znalosti 7. roviny a v spojení so Stvoriteľom všetkého, čo je.

Tento seminár obsahuje veľké množstvo cvičení a tréningov, ktoré Vás naučia, ako pomôcť posunúť vpred svet a ľudí okolo nás.

Naučte sa vytvárať vlastnú realitu a zároveň uvoľňujte bloky, ktoré Vám bránia vo vytváraní tejto reality.

Podmienky účasti na seminári:
Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper, Intuitívna anatómia
ALEBO
Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper, Ty a Stvoriteľ, Ty a Tvoj Vnútorný Kruh, Svetové vzťahy

Dĺžka trvania:5 po sebe nasledujúcich dňoch

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® DNA3 Praktikom
 • Občerstvenie

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

DNA4

DNA4

UŽ ČOSKORO

Podmienky účasti na seminári:
Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper, Ty a Stvoriteľ, Zhmotňovanie a Hojnosť, Intuitívna Anatómia, Choroby a Ochorenia, Svetové Vzťahy, DNA 3, Roviny Existencie, Ty A Tvoj Vnútorný Kruh, Ty A Zem, Roviny Existencie 2.

Dĺžka trvania: 5 dní

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Praktikom DNA4
 • Občerstvenie

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

Poznámka: Ak by ste potrebovali výučbu a manuál v anglickom alebo nemeckom jazyku, je potrebné nás informovať včas.

SVETOVÉ VZŤAHY

ThetaHealing® seminár Svetové Vzťahy sa zameriava na konkrétne kultúry a presvedčenia, ktoré sú spúšťačmi súčasných a minulých problémov s rasami, náboženstvami a ľuďmi. Akonáhle tieto problémové presvedčenia vyjdú na svetlo a aj skryté nenávisti či odpor, ktoré siahajú až storočia dozadu, budú uvoľnené. Účastníkom to umožní prijať ľudí a kultúry sveta so skutočnou bezpodmienečnou láskou.

Študenti sa zúčastnia na práci s presvedčeniami s cieľom nájsť a uvoľniť negatívne pocity a programy iných kultúr a ľudí z celého sveta.

V dnešnej dobe sa svet stal oveľa menším miestom. Kultúry sú oveľa viac schopné prísť do kontaktu kvôli cestovaniu lietadlom a informačnému veku. Z tohto dôvodu máme naliehavú potrebu porozumieť iným kultúram a prijať ich. Študenti, ktorí sa zúčastnili prvého seminára o svetových vzťahoch, boli prekvapení, koľko negatívnych podvedomých myšlienok, pocitov a emócií vyšlo najavo pri práci s presvedčeniami. V mnohých prípadoch išlo o genetické presvedčenia (predkov) spojené so strachom, nenávisťou a hnevom voči iným krajinám, kultúram a ich ľuďom, o ktorých nikdy nevedeli, že ich majú. Školenie Svetové vzťahy je účinný nástroj na odstránenie vnútorných a vonkajších konfliktov voči Vám a voči druhým.

Podmienky účasti na seminári:
Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper, Ty a Stvoriteľ

Dĺžka trvania: 5 dní

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Praktikom Svetových vzťahov
 • Občerstvenie

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

Poznámka: Ak by ste potrebovali výučbu a manuál v anglickom alebo nemeckom jazyku, je potrebné nás informovať včas.

SEBALÁSKA

„SEBALÀSKA“ je o odomknutí vašich psychických zmyslov a pochopení vašich vrodených schopností. Je to návod na to, ako posilniť seba samého, rozpoznať a rozvinúť svoje psychické a intuitívne dary, ktoré sa vo vás skrývajú.

Ste človek, ktorý cíti všetko v miestnosti, od energie ľudí až po vibrácie stromov a sveta okolo vás? Ak s vami rezonuje koncept jasnovidectva, tak ste tu správne a my vás povedieme cestou vašej premeny.

Práve vo svete, kde nám intuitívne schopnosti môžu brániť v ceste našej sebalásky, ponúka tento seminár neoceniteľné poznatky. Pomôžeme vám zorientovať sa v zložitých problémoch sebakritiky, ktoré často vznikajú, keď sú k vám ostatní kritickí. Pochopenie vašich intuitívnych silných stránok a toho, čo funguje a čo je potrebné zlepšiť, je kľúčom k vášmu osobnému rastu.

Pridajte sa k nám na cestu „Sebalásky“ a naplno rozviňte svoj vnútorný psychický a intuitívny potenciál. Vaše psychické schopnosti sú mocným darom, ktorý čaká na plné rozvinutie a využitie. Môžu byť vašimi najlepšími priateľmi, vodiacimi svetlami a zdrojmi sily. Je čas prijať a osláviť váš úžasný psychický a intuitívny potenciál, ktorý je vo vás samých.

Podmienky účasti na seminári:
Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper, Ty a Stvoriteľ

Dĺžka trvania: 2 dni

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Praktikom Sebalásky
 • Občerstvenie

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

Poznámka: Ak by ste potrebovali výučbu a manuál v anglickom alebo nemeckom jazyku, je potrebné nás informovať včas.

VÝBEROVÉ SEMINÁRE

ŽIVOT
HROU

Tento 3-dňový seminár bol navrhnutý na základe skutočných prípadov úspechu a dáva príležitosť odstrániť špecifické obmedzujúce presvedčenia a stiahnuť stovky pocitov na dosiahnutie väčšieho úspechu v živote a podnikaní. Vianna sa spojila s Hirom v snahe zjednotiť spiritualitu a podnikanie a toto školenie je jedným z prvých produktov ich úsilia, ktorý je dostupný prostredníctvom techniky ThetaHealing.
Medzi témy tohto seminára patria:

 • Práca s presvedčeniami – praktický prístup
 • Osloboďte sa od povinností Vašich rodičov
 • Uvoľnite traumy
 • Nechajte sa prijať spoločnosťou
 • Zvládnite tlak rovesníkov
 • Prijímajte nekonečnú hojnosť
 • Rozvíjajte svoje podnikanie tak, ako chcete
 • Pripravte sa na úspech
 • Nájdite radosť a nadšenie
 • Vízia a zhmotňovanie

ThetaHealing® seminár Život hrou bolo pôvodne navrhnuté tak, aby preklenulo priepasť medzi biznisom a spiritualitou. Keď bol seminár predstavený, ľudia v podnikaní začali vidieť úspech tým, že uvoľnili a očistili svoje presvedčenia, čo im pomohlo dosiahnuť ich obchodné ciele. Od toho momentu tento seminár rástol v uvedomenie si, že nech už bol Váš cieľ akýkoľvek, či už v podnikaní alebo v súkromí, tento seminár Vám prenesie Vašu víziu do Vášho bytia. Na tomto seminári je sústredenie sa kľúčom. Zamerajte sa na svoju víziu a uvoľníte presvedčenia blokujúce vytvorenie Vašej vízie.

Toto je úžasný výberový seminár, ktorý využíva techniku ​​ThetaHealing.

Tento seminár bolo napísaný v spolupráci s Viannou Stibal a Hiroyuki v roku 2010 a bol schválený výberovým konaním v roku 2011.

Podmienky účasti na seminári:
Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper, Ty a Stvoriteľ

Dĺžka trvania: 3 dni

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Praktikom Život hrou
 • Občerstvenie

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

Poznámka: Ak by ste potrebovali výučbu a manuál v anglickom alebo nemeckom jazyku, je potrebné nás informovať včas.

VEDOMÁ
HOJNOSŤ

Seminár „Vedomá hojnosť“ je schválený ako ThetaHealing® výberový seminár. Tento seminár zorganizoval Mark Anthony s použitím techniky ThetaHealing, aby pomohol ThetaHealing praktikom osvojiť si spôsob myslenia „Vedomej hojnosti“.

Zmýšľanie ľudí k nim bohatstvo a hojnosť buď priťahuje, alebo odpudzuje. Pre mnohých sa zdá, že hojnosť je mimo nás, ale v skutočnosti je hojnosť stav mysle, ktorý si môžete vedome osvojiť, kedykoľvek budete chcieť.

Prvým krokom k hojnosti je presunutie Vášho dominantného zamerania od nedostatku a nedostatku myslenia a odpútanie sa od obmedzujúcich mentálnych vzorcov, pravidiel a zvykov, ktoré nás ochudobňujú a znova a znova nás vťahujú do cyklu chudoby.
Všetko bohatstvo, po ktorom ste kedy túžili, leží vo Vás a nie mimo Vás!

Účelom tohto seminára je zvýšiť naše vedomie pomocou techniky Thetahealing, aby sme mohli prirodzene zosúladiť našu vibráciu (súhrn všetkých našich myšlienok, presvedčení, postojov a pocitov) s univerzálnymi zákonmi, ktoré vytvoria a udržia bohatstvo spôsobmi, ktoré budú prospešné pre všetkých….
Zmýšľanie vedomej hojnosti môže získať ktokoľvek a nie je obmedzené len na niekoľko šťastlivcov alebo špeciálnych a talentovaných jednotlivcov v našej spoločnosti.

Na začiatku 20. storočia a v celej histórii bolo zaznamenané, že získanie hojnosti trvalo najbohatším jednotlivcom takmer celý život, ale teraz s posunom v ľudskom vedomí môžu ľudia využiť tento spôsob myslenia a získať hojnosť vo veľmi krátkom čase.
Celkovým cieľom a jedinečnosťou tohto seminára je pomôcť posunúť naše myslenie od vedomia chudoby k vedomiu hojnosti, kde peniaze plynú do našich životov rýchlejšie prostredníctvom práce, ktorú milujeme.

Na dosiahnutie vedomej hojnosti sa počas seminára budú riešiť 3 základné otázky.
Kto som?
Aká je najvyššia pravda o mojej existencii?
Aké je moje poslanie?
Život sú vyjadrené obrazy mysle!

Tento seminár navrhol Mark Anthony pomocou techník ThetaHealing a bol schválený výberovým konaním v roku 2014.

Podmienky účasti na seminári:
Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper, Ty a Stvoriteľ

Dĺžka trvania: 3 dni

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Praktikom Vedomej hojnosti
 • Občerstvenie

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

Poznámka: Ak by ste potrebovali výučbu a manuál v anglickom alebo nemeckom jazyku, je potrebné nás informovať včas.

RODINNÉ
PUTÁ

Na tomto seminár upriamujeme svoju pozornosť dovnútra a objavujeme presvedčenia, ktoré sme prijali práve kvôli rodine, do ktorej sme sa narodili.

Toto je seminár, kde opustením presvedčení, ktoré nám už neslúžia, lepšie spoznávame, uznávame a prijímame samých seba a vedieme slobodnejšiu existenciu. Skrátka, stávame sa schopnými úplne milovať a prijímať samých seba a týmto spôsobom spoznávame samých seba ako bytosti svetla.
Tento seminár sa zaoberá tým, ako sa môžeme – prostredníctvom lepšieho pochopenia presvedčení a programov rodiny a predkov – oslobodiť od rôznych záväzkov a povinností, ktoré na začiatku nikdy neboli naše, a nájsť nový zmysel pre našu vlastnú identitu a naše smerovanie v živote na základe našej vlastnej pravdy, cieľov a túžob.

Tento seminár využíva základné nástroje techniky ThetaHealing® na riešenie množstva problémov súvisiacich s rodinou. V tomto procese sa využíva množstvo inovatívnych cvičení.

Zameriava sa na:

 • Uvoľnenie sa z hnevu voči rodičom
 • Identifikácia energetických vzorcov v rodine a vyriešenie rodinných problémov
 • Spomienka na svoj zámer, s ktorým sa človek narodil do tohto sveta, a na zámer výberu konkrétnej rodiny
 • Integrácia s Vyšším Ja

Keď objavíte svoj rodokmeň a rod, uvidíte rodinné vzorce, ktoré sa k Vám prenášajú cez Vašich predkov. Očistením a uvoľnením blokov a presvedčení sa môžete oslobodiť od týchto vzorcov a cyklov a pohnúť sa vpred novým spôsobom, svojou cestou plnou bezpodmienečnej lásky. Keď objavíte rodinné vzorce, budete mať rozvinuté pochopenie toho, ako a prečo ste tým, kým ste. Ide o dynamické školenie, ktoré je zamerané na rodinu.

Tento seminár navrhol Reiko Samos pomocou techník ThetaHealing a bol schválený výberovým konaním v roku 2013.

Podmienky účasti na seminári:
Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper, Ty a Stvoriteľ

Dĺžka trvania: 2 dni

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Praktikom Rodinné putá
 • Občerstvenie

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

Poznámka: Ak by ste potrebovali výučbu a manuál v anglickom alebo nemeckom jazyku, je potrebné nás informovať včas.

SYMFÓNIA
HORMÓNOV

Symfónia hormónov je 2-dňový seminár (možný aj online), určený na podporu Vašich ThetaHealing zručností.
Ste unavený?
Máte vo svojom živote veľa stresu?
Máte mesačnú hormonálnu nerovnováhu?
Máte veľa zmien v tele?
Uvedomujete si, ako sa cítili Vaši predkovia vo svojom živote?
Viete, akými zmenami prešli Vaši predkovia?

Počas tohto hĺbkového seminára ideme hlbšie do témy hormónov a ich vplyvu na ľudský organizmus.
Hormóny sú poslovia, ktoré sú nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie tela. Tieto hormóny sú produkované endokrinným systémom a orgánmi v tele. Každý hormón je kľúčom, ktorý má pre každú bunku zodpovedajúci receptor alebo zámok. Máme veľké množstvo rôznych hormónov s rôznymi úlohami pre telo.
Veľmi dôležitý vplyv na hormóny a telo má neurotransmiter DMT (dimetyltereftalát), nazývame ho molekula vedomia.
Budeme diskutovať o tom, čo je DMT a ako ovplyvňuje hormóny a telo.

Tento seminár navrhli Jutta Wirth a Matthias Wirth pomocou techník ThetaHealing v roku 2017.
Jutta Wirth má viac ako 36 rokov skúseností v zdravotníctve ako vzdelaná zdravotná sestra uznaná medzinárodným švajčiarskym Červeným krížom.
Zobrala to, čo sa naučila ako zdravotná sestra, a spojila svoje znalosti s technikou ThetaHealing, aby sa viac pozrela na hormonálnu nerovnováhu.
Počas a po práci zdravotnej sestry sa naučila veľa informácií o ľudskom tele. Posledných 12 rokov praktizuje a vyučuje techniku ​​ThetaHealing.
Motiváciou k štúdiu hormónov pomocou techniky ThetaHealing bola jej osobná skúsenosť.

Podmienky účasti na seminári:
Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper, Ty a Stvoriteľ

Dĺžka trvania: 2 dni

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Praktikom Symfónia hormónov
 • Občerstvenie

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

Poznámka: Ak by ste potrebovali výučbu a manuál v anglickom alebo nemeckom jazyku, je potrebné nás informovať včas.

DOKONALÝ SÚLAD
S POSLANÍM
TVOJEJ DUŠE

Je ThetaHealing Vašou vášňou?
Ste nútení pomáhať druhým a prebúdzať ich?
Prináša Vám cvičenie alebo vyučovanie ThetaHealing teplo pri srdci a radosť z duše?
Cítite a veríte, že ThetaHealing je zmyslom Vašej duše?
Chcete, aby sa z ThetaHealingu stal úspešný podnik, ale váhate, nie ste úplne pripravení alebo nie ste dostatočne sebavedomí?
Máte problém pritiahnuť si neustály príliv klientov alebo študentov?
Je pre Vás ťažké na sebe pracovať, aby Vám hojnosť prúdila do cesty?
Máte pochybnosti o tom, že môžete dosiahnuť úspech, hojnosť a radosť a zároveň žiť svoj životný cieľ ako ThetaHealing Praktik?
Túžite žiť v súlade so svojou Božskou cestou a naučiť sa, ako na sebe ľahko pracovať, aby ste naďalej žiarili vo svojom životnom poslaní?

Tento dvojdňový seminár bolo navrhnutý tak, aby ThetaHealing uľahčil všetkým praktikom a inštruktorom nasledovať ich životnú cestu, ich zmysel života a umožniť im do života hojnosť a úspech.
Tento seminár odpovedá na všetky obavy, ktoré sa objavia, keď spoznáte, že ThetaHealing je zmyslom Vášho života, a dá Vám príležitosť odstrániť bloky a negatívne programy, ktoré Vám mohli sťažiť nasledovanie Vašej cesty.

Tento seminár Vás tiež pripraví na to, aby ste boli najlepšou verziou samého seba, a to tým, že Vám pomôže viac spoznať samých seba, lepšie porozumieť Vašej ceste a ceste, prečo ste si ju vybrali, rozpoznať svoju božskú pravú podstatu a umožniť Vašej Božskej ceste mať a dosiahnuť úspech a hojnosť.
Celkovým účelom tohto seminára je zvýšiť Vašu sebadôveru ako ThetaHealing Praktika, pomôcť Vám využiť Vašu božskú podstatu a skutočnú silu a umožniť Vám začať prijímať neobmedzenú hojnosť Stvoriteľa, aby ste mohli mať úspešnú a rozširujúcu sa kariéru v ThetaHealingu.

Toto je silný a nový seminár pre ThetaHealing praktikov a inštruktorov, ktorý využívajú techniku ​​ThetaHealing.

Navrhol a napísal ho Elias Kanakri a schválila ho Vianna Stibal, zakladateľka ThetaHealing.

Podmienky účasti na seminári:
Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper, Ty a Stvoriteľ

Dĺžka trvania: 2 dni

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Praktikom Dokonalý súlad s poslaním tvojej duše
 • Občerstvenie

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

Poznámka: Ak by ste potrebovali výučbu a manuál v anglickom alebo nemeckom jazyku, je potrebné nás informovať včas.

ODPUSTENIE,
LÁSKA
A SILA

Viete, odkiaľ pochádza Vaša skutočná sila?
Viete, že sme silnejší, keď máme viac lásky?
Odkiaľ pochádza láska?
Ako si ju pritiahnuť do svojho života?
Viete, že odpustenie je základným predpokladom lásky?
Viete, že je najdôležitejšie odpustiť tie veci, ktoré najviac otriasli našimi životmi, tie „neodpustiteľné“ veci, ktoré sa Vám v tomto živote prihodili?
Naozaj poznáte dôvod, prečo Vás niekto týral, zneužíval, zanedbával, provokoval a opustil Vás, keď ste ho najviac potrebovali?

Keď zistíte dôvod a uvedomíte si, ako sa tí ľudia v tej chvíli cítili a prečo niečo urobili alebo neurobili, až potom budete schopní skutočne pochopiť a odpustiť sebe aj im. Pravdepodobne si myslíte, že ste odpustili svojej mame a otcovi alebo partnerovi, a keď testujete svaly, odpoveď je „áno“, ale skutočne ste im odpustili z hĺbky svojho srdca a duše?
Keď si predstavíte seba s mamou a otcom, ako sa s nimi práve teraz stretávate na obede, cítite radosť z toho, že ste blízko nich, alebo sa cítite rozrušene či nepríjemne?
Komu ste ešte neodpustili?
Keď skutočne odpustíme, cítime, ako z nás padá obrovské bremeno; cítime sa dobre, keď myslíme na týchto ľudí a na náš vzťah s nimi.
Odpustili ste si? Keď odpustíme sebe, ľahšie odpustíme druhým a naopak.
Veľmi zaujímavé je, že keď skutočne odpustíme, oslobodíme seba a svojich potomkov od kliatieb a kúziel a sme slobodní. Máme viac energie a lepšie zdravie. Zlepšujú sa aj naše vzťahy a hojnosť. Keď odpustíte, oslobodíte sa od odporu, nenávisti, ľútosti a môžete sa lepšie prejaviť, aby ste boli lepším liečiteľom. Stávame sa šťastnejšími a radostnejšími a naše spojenie so Stvoriteľom je silnejšie.

Čo to znamená byť mocný? Znamená to, že budeme schopní levitovať, meniť tvar a formu, vládnuť druhým alebo ich mať pod kontrolou? Alebo to môže znamenať, že sme schopní žiť v našej skutočnej povahe lásky a mieru, zmeniť samých seba, vypustiť zo života všetko, čo nám neslúži, byť zodpovedný za svoj život, realizovať sa, konať z vnútornej motivácie. lásky a porozumenia k druhým? Tiež byť mocným znamená vedieť, kto sme a aký je náš účel a zmysel v tomto živote, a zamerať svoju energiu a zámer týmto smerom.

Tento seminár je navrhnutý tak, aby pomohol odpusteniu, láske a našej osobnej sile vstúpiť do našich životov, aby sme boli tolerantnejší a chápavejší voči druhým a sebe.

Tento výberový seminár navrhol Goran Karna pomocou techník ThetaHealing® a bol schválený výberovým konaním v roku 2014.

Podmienky účasti na seminári:
Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper, Ty a Stvoriteľ

Dĺžka trvania: 3 dni

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Praktikom Odpustenie, láska a sila
 • Občerstvenie

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

Poznámka: Ak by ste potrebovali výučbu a manuál v anglickom alebo nemeckom jazyku, je potrebné nás informovať včas.

OSLOBOĎ SA OD
ZÁVISLOSTÍ,
PRÍSAH A SĽUBOV

Keď si povieme slovo závislosť, prvé čo nám príde na um, je všeobecná závislosť od určitých látok, ako je alkohol, nikotín alebo drogy. Sú však aj iné druhy závislostí, ktoré si na prvý pohľad neuvedomujeme, napríklad závislosť na určitých pocitoch, závislosť na úspechu, práci, peniazoch, konfliktoch, závislosť na chvále, cvičení, facebooku atď.

Viete, že keď sme závislí, nie sme slobodní, sme podmienení niečím alebo niekým, na kom sme závislí?
Chceli by ste sa od toho oslobodiť a byť slobodní?
Chceli by ste vedieť, aký je rozdiel medzi závislosťou a láskou, strachom, pocitom viny…?
Chceli by ste vedieť, ako vyliečiť ľudí zo závislostí a pomôcť im zmeniť život?
Chceli by ste zistiť, ktoré programy sú uložené vo Vašich čakrách, ktoré blokujú ich správne fungovanie a ako Vaše čakry naplno otvoriť alebo ktoré pocity spôsobujú nerovnováhu chemikálií v mozgu. Ak chemické látky v našom mozgu a ich receptory nie sú v rovnováhe, môžeme byť náchylní na mnohé poruchy a choroby, ako je ADHD, obsedantné správanie, PMS, depresia a dokonca rakovina a iné choroby, ako je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, bipolárna porucha atď.

Viete, prečo naša aura zachytáva rôzne negatívne energie a vibrácie a ako našu auru urobiť oveľa silnejšou?
Chceli by ste zistiť, ako minimalizovať stratu našej energie a úlomkov duše a prestať ich zbytočne rozdávať iným?
Existuje mnoho pozitívnych významov pripútanosti, ale my použijeme jogínsky význam v zmysle, že pripútanosti sú prekážkami v duchovnom raste.
Čo znamená v jogínskej praxi byť pripútaný k niekomu alebo niečomu? Znamená to, že bez toho nevieme, kto sme, a často si nevieme predstaviť svoj život bez vecí alebo osôb, ku ktorým sme pripútaní. Tiež pripútanosť nedovoľuje, aby do nášho života vstúpili nové, čerstvé energie. Pripútanosť môže byť obmedzenou formou komunikácie, obchodného alebo partnerského vzťahu alebo duchovného rozvoja. Faktom je, že môžeme byť pripútaní aj duchovne, ako aj emocionálne a mentálne, nielen k materiálnym veciam alebo ľuďom, ale aj k veciam, ako sú roviny existencie, tajné učenia alebo spoločnosti Štvrtej a Piatej roviny existencie, našej rodiny duší, bolesti a utrpenia našich rodičov, národa, predkov, …

Sľuby, záväzky, zmluvy, dohody, prísahy, povinnosti, zákazy nás sprevádzajú z jedného života do druhého, či sa nám to páči alebo nie, a len veľmi zriedka dostaneme počas nášho vývoja šancu sa ich zbaviť. Faktom je, že ani nevieme, koľko sľubov a záväzkov sme dali (alebo prevzali od iných – našej matky, otca, predkov, národa, rodiny duší, …), ani si neuvedomujeme bremeno, ktoré nesieme na historickej úrovni, úrovni duše, genetickej úrovni a dokonca aj základnej úrovni.

Tento seminár je prínosom k oslobodeniu sa od všetkých týchto obmedzení a rozšíreniu nášho vedomia.
Tento seminár navrhol Goran Karna pomocou techník ThetaHealing a bol schválený výberovým konaním v roku 2014.

Podmienky účasti na seminári:
Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper, Ty a Stvoriteľ

Dĺžka trvania: 4 dni

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Praktikom Osloboďt sa od závislostí, prísah a sľubov
 • Občerstvenie

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

Poznámka: Ak by ste potrebovali výučbu a manuál v anglickom alebo nemeckom jazyku, je potrebné nás informovať včas.

SEMINÁR
PIESEŇ
TELA

Technika Pieseň tela je jedným z pokročilejších a účinnejších cvičení, ktoré ThetaHealing® ponúka.
Jeho použitie umožňuje prejaviť hlboký smútok a smútok, ktorý sa môže v človeku hromadiť a odďaľovať jeho proces uzdravovania, prejavu a duchovného rastu, keď pociťuje, že nemá priestor ani právo sa slobodne prejaviť.

Pieseň srdca umožňuje, aby proces liečenia presiahol hranice analytickej mysle s milosťou bezpodmienečnej lásky Stvoriteľa.
Zvuky produkované v piesni srdca umožňujú tok obsiahnutej energie, aby sa jemne uvoľnila z tela, čím sa otvára priestor pre nový tok energie bezpodmienečnej lásky a liečenia…. súčasne majú tieto zvukové vlny dobrý vplyv na všetky bunky a rôzne orgány v tele.
Ako praktik ste svedkom Piesne Srdca a poskytujete danej osobe podporu, čo jej pomáha, aby bola prítomná s takzvanými „negatívnymi“ emóciami, pričom ich vedome uvoľňuje v bezpečnom a uzavretom prostredí bez „preskakovania“ základných krokov v liečebnom procese.

Na tomto seminári budeme skúmať svet našich vnútorných tónov a vibrácií prostredníctvom rôznych fyzických prejavov, ako je dýchanie a pohyb tela s uvedomením. Budeme cvičiť techniku Pieseň Srdca na rôznych častiach nášho tela a umožníme uvoľnenie smútku a smútku z buniek nášho tela. Následne pokračujeme prácou na presvedčeniach.

Na tomto seminári sa naučíte, ako:

 • Rozvinúť holistický prístup k liečebnému procesu a umožniť využitie nášho tela a hlasu na dosiahnutie blahobytu na všetkých úrovniach.
 • Uvoľniť z tela veľké množstvo zadržanej energie, aby ste dosiahli rýchlejšie hojenie a vysoké hlboké intuitívne schopnosti.
 • Môže sústredená príprava tela pomôcť v procese Piesne Srdca?
 • Vytvoriť a podporiť bezpečný priestor pre emocionálnu pohodu.
 • Vytvoriť posvätný priestor, venovaný liečeniu a modlitbe.
 • Môže sila modlitby a spevu byť spôsobom komunikácie so Stvoriteľom všetkého, čo je?

Tento seminár navrhol Narayan Jyoti pomocou techník ThetaHealing a bol schválený výberovým konaním v roku 2016.

Podmienky účasti na seminári:
Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper, Ty a Stvoriteľ

Dĺžka trvania: 2 dni

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Praktikom Pieseň tela
 • Občerstvenie

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

Poznámka: Ak by ste potrebovali výučbu a manuál v anglickom alebo nemeckom jazyku, je potrebné nás informovať včas.

FARBY
A ICH VÝZNAM

Premýšľali ste niekedy… „Prečo existujú farby?“
Je to to isté, ako keby ste sa pýtali „Prečo existuje vzduch?“
Prečo sú FARBY prirodzenou súčasťou a druhom vecí?

Existujú však rôzne typy FARIEB.
Farba miestnosti, farba svetla, priehľadné farby ako sklenené poháre.
Farba tváre, mysle, aury a čakry.
Každá farba pôsobí iným dojmom a má iný význam.
Vo všeobecnosti zelená symbolizuje obraz prírody a má relaxačný účinok.
Červená je aktívna a energická.

Ako to teda vnímate vy osobne?
Akú farbu máte radi?
Sú ľudia, ktorí majú radi žltú.
Niekto má rád ružovú, pastelový tón a niekto má rád monotónnu farbu.
Každý človek má iný zmysel pre farby.
Odkiaľ potom pochádzajú zmysly?
Prečo sa navzájom líšia?
Je to preto, že všetko má farbu a prichádza so spomienkou na vlastnú skúsenosť.

Tento seminár poznania a pochopenia Vášho spojenia s farbou a mysľou, zbavenia sa traumy a možnosť prechodu do nového života.

Na tomto seminári sa naučíte:

 • Základy farieb – Farba je zákon. Keď poznáte základné veci, budete vedieť rozlíšiť farbu.
 • Teória života farieb – Dozvedáme sa, ako farba ovplyvňuje telo a myseľ?
 • Psychológia farieb – Pomocou cvičení s farbami objavujeme stav mysle a pracujeme prostredníctvom cvičení ThetaHealing techniky.
 • Osobná farba – Na hodine rozoberieme farbu, ktorou budete žiariť z farby Vašich očí a Vašej pleti.

Tento výberový seminár navrhol Katsumi Ifuku pomocou techník ThetaHealing a bol schválený výberovým konaním v roku 2016.

Podmienky účasti na seminári:
Basic DNA, Advanced DNA

Dĺžka trvania: 3 dni

Čo dostanete:

 • Manuál v slovenskom jazyku – zostavený Viannou Stibal, zakladateľkou techniky ThetaHealing
 • Certifikát vystavený THInK® (ThetaHealing® Institute of Knowledge), ktorý Vás oprávňuje pracovať s metódou THETAHEALING® – tj. byť THETAHEALING® Praktikom Farby a ich význam
 • Občerstvenie

Čo si priniesť:

 • Písacie potreby, poznámkový blok, fľašu s vodou a dobrú náladu

Poznámka: Ak by ste potrebovali výučbu a manuál v anglickom alebo nemeckom jazyku, je potrebné nás informovať včas.

„Je jedno, akou cestou života pôjdeš a kam ťa dovedie…
dôležité je… že vždy prídeš
na správne miesto… v správny čas“

Semináre budú zverejnené aj prostredníctvom Facebooku a Instagramu.

Ak máte záujem byť informovaný, prihláste sa na odber nášho newslettru.

Na našich seminároch Vás všetkých radi privítame.